Battle 3271 between Deurknop(Sny) and Zippy(Pannekoek)

Winner: Deurknop

Go to round: 1 2 3 4 5 6 7 8
Round 1
Deurknop 15
W
S
Zippy 15
S
D
Deurknop says "Plat soos 'n pannekoek gaan jy wees..."
Zippy says "You've battled the rest, now fight the best"
Round 2
Deurknop 15
WW
SF
Zippy 15
SW
DW
Zippy says "Nee, daars nie 'n manier nie"
Round 3
Deurknop 15
WWS Counter Spell -> Deurknop
SFW Summon Goblin -> Deurknop
Zippy 15
SWD Fear -> Deurknop
DWW
Deurknop says "Speel bietjie met my goblin."
Zippy says "My last cast vir die aand. Ek gaan nou huis tou"
Deurknop is surrounded by a hazy glow...
As a Goblin springs into being, it is absorbed by Deurknop's hazy glow.
Zippy's Fear spell fizzles against Deurknop's hazy glow.
Deurknop wishes that someone would attack Zippy.
Round 4
Deurknop 15
WWSP Shield -> Deurknop
SFWW
Zippy 15
SWDP Shield -> Zippy
DWWF
Deurknop says "Sorry, hy is bietjie skaam gewees."
Zippy says "Waar...Wie...Wat...?"
A glimmering shield appears in front of Deurknop.
A glimmering shield appears in front of Zippy.
Round 5
Deurknop 15
WWSPD
SFWWS Counter Spell -> Deurknop
Zippy 15
SWDPP Amnesia -> Deurknop
DWWFW
Zippy says "Shame die arme lelike ding"
Deurknop is surrounded by a hazy glow...
Zippy's Amnesia spell fizzles against Deurknop's hazy glow.
Round 6
Deurknop 15
WWSPDW
SFWWSW
Zippy 15
SWDPPP Shield -> Zippy
DWWFWD Poison -> Deurknop
Deurknop says "Jy moenie so van jouself praat nie!"
Zippy says "Sies jy mors met my"
Deurknop wilts.
A glimmering shield appears in front of Zippy.
The poison makes Deurknop weaker...
Round 7
Deurknop
Poisoned(5)
15
WWSPDWP Remove Enchantment -> Deurknop
SFWWSWD Fear -> Zippy
Zippy 15
SWDPPPS
DWWFWDS
Zippy says "Sies jy mors met my"
Suddenly, Zippy starts to look very frightened!
Tendrils reach out and pick at Deurknop, absorbing magical energy.
Suddenly Deurknop seems completely ordinary again!
Round 8
Deurknop 15
WWSPDWPP Counter Spell -> Deurknop
SFWWSWDD
Zippy
Afraid
15
SWDPPPSP Shield -> Zippy
DWWFWDSP Shield -> Zippy

Surrendered: Zippy

Deurknop says "Ag, moenie so sorry voel vir jouself nie!"
Zippy says "Agge nee"
Deurknop is surrounded by a hazy glow...
A glimmering shield appears in front of Zippy.
A glimmering shield appears in front of Zippy.
Zippy holds up both hands in surrender!
Deurknop is the victor...
Zippy gets to live to fight another day.