Battle 3486 between Zoar(Garotte) and Deurknop(Sny)

Winner: Zoar

Go to round: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Round 1
Deurknop 15
W
S
Zoar 15
D
F
Zoar says "Ahh, how good to see and old friend again..."
Round 2
Deurknop 15
WW
SF
Zoar 15
DS
FP Shield -> Zoar
Zoar says "gedink jy het uit gechicken"
Deurknop says "Lekker ne?"
A glimmering shield appears in front of Zoar.
Round 3
Deurknop 15
WWS Counter Spell -> Deurknop
SFW Summon Goblin -> Deurknop
Zoar 15
DSF Confusion -> Deurknop
FPS
Deurknop is surrounded by a hazy glow...
As a Goblin springs into being, it is absorbed by Deurknop's hazy glow.
Zoar's Confusion spell fizzles against Deurknop's hazy glow.
Deurknop wishes that someone would attack Zoar.
Round 4
Deurknop 15
WWSW
SFWP Shield -> Deurknop
Zoar 15
DSFW Summon Goblin -> Zoar
FPSF
OrangeGoblin
(Zoar)
1
strikes Deurknop
Deurknop says "Ek verpes dit as dit gebeur..."
OrangeGoblin springs into being and rushes at Deurknop.
A glimmering shield appears in front of Deurknop.
Zoar sets OrangeGoblin onto Deurknop.
OrangeGoblin is deflected by Deurknop's glimmering shield.
Round 5
Deurknop 15
WWSWD Fear -> OrangeGoblin
SFWPP Counter Spell -> Zoar
Zoar 15
DSFWP Shield -> Zoar
FPSFW Summon Ogre -> Zoar
OrangeGoblin
(Zoar)
Afraid
1
Zoar says "Ja,Nee..."
Zoar is surrounded by a hazy glow...
As a Ogre springs into being, it is absorbed by Zoar's hazy glow.
Suddenly, OrangeGoblin starts to look very frightened!
A glimmering shield dissolves in Zoar's hazy glow.
Zoar wishes that someone would attack Deurknop.
OrangeGoblin cowers helplessly in a corner!
Round 6
Deurknop 15
WWSWDS
SFWPPP Shield -> Deurknop
Zoar 15
DSFWPF
FPSFWP Shield -> Zoar
OrangeGoblin
(Zoar)
1
strikes Deurknop
A glimmering shield appears in front of Zoar.
A glimmering shield appears in front of Deurknop.
OrangeGoblin is deflected by Deurknop's glimmering shield.
Round 7
Deurknop 12
WWSWDSP Shield -> Deurknop
SFWPPPW
Zoar 15
DSFWPFD Cause Heavy Wounds -> Deurknop
FPSFWPP Counter Spell -> Zoar
OrangeGoblin
(Zoar)
1
strikes Deurknop
Zoar is surrounded by a hazy glow...
A glimmering shield appears in front of Deurknop.
Deurknop is hit, hard!
Deurknop grunts from the impact of the Heavy Wounds.
OrangeGoblin is deflected by Deurknop's glimmering shield.
Round 8
Deurknop 12
WWSWDSPF
SFWPPPWP Shield -> Deurknop
Zoar 15
DSFWPFDW
FPSFWPPW
OrangeGoblin
(Zoar)
1
strikes Deurknop
A glimmering shield appears in front of Deurknop.
OrangeGoblin is deflected by Deurknop's glimmering shield.
Round 9
Deurknop 11
WWSWDSPFP Anti Spell -> Zoar
SFWPPPWPW
Zoar 15
DSFWPFDWP Shield -> Zoar
FPSFWPPWW
OrangeGoblin
(Zoar)
1
strikes Deurknop
Zoar says "Hoop dit werk..."
Zoar loses the plot completely!
A glimmering shield appears in front of Zoar.
OrangeGoblin strikes Deurknop!
Round 10
Deurknop 11
WWSWDSPFP.S
SFWPPPWPW.P Shield -> Deurknop
Zoar 15
DSFWPFDWP#C
FPSFWPPWW#C
OrangeGoblin
(Zoar)
1
strikes Deurknop
Zoar says "Oops to nie..."
Deurknop says "Hoop /wat/ werk? Jou maag?"
A glimmering shield appears in front of Deurknop.
OrangeGoblin is deflected by Deurknop's glimmering shield.
Round 11
Deurknop 10
WWSWDSPFP.SD Magic Missile -> OrangeGoblin
SFWPPPWPW.PF
Zoar 15
DSFWPFDWP#CD
FPSFWPPWW#CP Shield -> Zoar
OrangeGoblin
(Zoar)
-
strikes Deurknop
Zoar says "Sal verduidelik as ek jou weer sien..."
A glimmering shield appears in front of Zoar.
A Magic Missile zaps across the circle towards OrangeGoblin!
There is a thunk as a Magic Missile hits OrangeGoblin.
OrangeGoblin strikes Deurknop!
OrangeGoblin dies.
Round 12
Deurknop 10
WWSWDSPFP.SDF Charm Person -> Zoar
SFWPPPWPW.PFD Cause Heavy Wounds -> Zoar
Zoar 12
DSFWPFDWP#CDS
FPSFWPPWW#CPS

Dead: OrangeGoblin

Deurknop says "Ok,"
Zoar starts to look persuaded by Deurknop.
Zoar is hit, hard!
Zoar grunts from the impact of the Heavy Wounds.
Round 13
Deurknop 10
WWSWDSPFP.SDFF
SFWPPPWPW.PFDW
Zoar
Charmed: Left hand
12
DSFWPFDWP#CDS-
FPSFWPPWW#CPSW

Dead: OrangeGoblin

Zoar says "Bietjie gesweet daar...Finger of death?"
Zoar's Left Hand is under the control of someone else!
Round 14
Deurknop 10
WWSWDSPFP.SDFFD
SFWPPPWPW.PFDWW
Zoar 12
DSFWPFDWP#CDS-W
FPSFWPPWW#CPSWD Fear -> Deurknop

Dead: OrangeGoblin

Deurknop says "Nope."
Suddenly, Deurknop starts to look very frightened!
Round 15
Deurknop
Afraid
10
WWSWDSPFP.SDFFDW
SFWPPPWPW.PFDWWP Protection -> Deurknop
Zoar 12
DSFWPFDWP#CDS-WD
FPSFWPPWW#CPSWDD

Dead: OrangeGoblin

Zoar says "Amper, my beurt..."
Deurknop says "Ek het geweet jy gaan dit doen."
A solid, glimmering shield appears in front of Deurknop.
Round 16
Deurknop
Shielded(3)
10
WWSWDSPFP.SDFFDWW
SFWPPPWPW.PFDWWPP Counter Spell -> Deurknop
Zoar 12
DSFWPFDWP#CDS-WDD
FPSFWPPWW#CPSWDDF

Dead: OrangeGoblin

Zoar says "Rondte 17 dan aangesien jy klaar dit gesien het"
Deurknop is surrounded by a hazy glow...
Round 17
Deurknop
Shielded(2)
10
WWSWDSPFP.SDFFDWWS Counter Spell -> Deurknop
SFWPPPWPW.PFDWWPPW
Zoar 12
DSFWPFDWP#CDS-WDDS
FPSFWPPWW#CPSWDDFF

Dead: OrangeGoblin

Zoar says "Oops miskien later. Het jy geweet?"
Deurknop says "Klaar wat gesien het?? Ek sien niks."
Deurknop is surrounded by a hazy glow...
Round 18
Deurknop
Shielded
10
WWSWDSPFP.SDFFDWWSF
SFWPPPWPW.PFDWWPPWP Shield -> Deurknop
Zoar 12
DSFWPFDWP#CDS-WDDSF Confusion -> Deurknop
FPSFWPPWW#CPSWDDFFD

Dead: OrangeGoblin

Zoar says "Aah,'n deurknop kan ook lieg"
Deurknop says "Nog'n derde een? Jy gee nie op nie ne?"
All of a sudden, Deurknop starts to find things rather confusing...
A glimmering shield appears in front of Deurknop.
Round 19
Deurknop
Confused
4
WWSWDSPFP.SDFFDWWSFF
SFWPPPWPW.PFDWWPPWPF
Zoar 12
DSFWPFDWP#CDS-WDDSFW Summon Goblin -> Zoar
FPSFWPPWW#CPSWDDFFDD Lightning Bolt -> Deurknop
MauveGoblin
(Zoar)
1
strikes Deurknop

Dead: OrangeGoblin

Zoar says "Nope...ietsie om mee te speel?"
Deurknop says "Ek lieg nie, ek verduister feite."
Deurknop is very confused...
Deurknop gets a gesture all mixed up!
MauveGoblin springs into being and rushes at Deurknop.
A Lightning Bolt arcs across the circle towards Deurknop!
Deurknop gets zapped!
Zoar sets MauveGoblin onto Deurknop.
Deurknop wishes in vain for help from a monster.
MauveGoblin strikes Deurknop!
Round 20
Deurknop 4
WWSWDSPFP.SDFFDWWSFFP Shield -> Deurknop
SFWPPPWPW.PFDWWPPWPFS
Zoar 12
DSFWPFDWP#CDS-WDDSFWS
FPSFWPPWW#CPSWDDFFDDF
MauveGoblin
(Zoar)
1
strikes Deurknop

Dead: OrangeGoblin

Zoar says "Lekker speel..."
Deurknop says "Dankie vir daai een. Ek is nou verplig om jou pet the
magic missile."
A glimmering shield appears in front of Deurknop.
MauveGoblin is deflected by Deurknop's glimmering shield.
Missed:
magic missile."
Round 21
Deurknop 4
WWSWDSPFP.SDFFDWWSFFPP Shield -> Deurknop
SFWPPPWPW.PFDWWPPWPFSS
Zoar 13
DSFWPFDWP#CDS-WDDSFWSS
FPSFWPPWW#CPSWDDFFDDFW Cure Light Wounds -> Zoar
MauveGoblin
(Zoar)
1
strikes Deurknop

Dead: OrangeGoblin

Zoar says "Hoekom hom nie net Paralyze nie,heavy wounds Zoar?"
Zoar starts to look a bit better!
A glimmering shield appears in front of Deurknop.
Zoar looks quite relieved.
MauveGoblin is deflected by Deurknop's glimmering shield.
Round 22
Deurknop -
WWSWDSPFP.SDFFDWWSFFPPP Shield -> Deurknop
SFWPPPWPW.PFDWWPPWPFSSS
Zoar 8
DSFWPFDWP#CDS-WDDSFWSSC Ice Storm
FPSFWPPWW#CPSWDDFFDDFWC
MauveGoblin
(Zoar)
-
strikes Deurknop

Dead: OrangeGoblin

Zoar says "Jy was amper daar ou maat..."
Deurknop says "Want ek is besig met FOD, maar dit lyk nie of ek dat
gaan maak nie."
A glimmering shield appears in front of Deurknop.
Zoar calls forth an Ice Storm!
An Ice Storm howls through the Graven Circle.
Zoar freezes in the howling Ice Storm.
Deurknop freezes in the howling Ice Storm.
MauveGoblin freezes in the howling Ice Storm.
MauveGoblin is deflected by Deurknop's glimmering shield.
MauveGoblin dies.
Zoar defeated Deurknop outright!
Deurknop dies.
Missed:
gaan maak nie."