Battle 3642 between Dru(Sny) and Tiekie(Hrogers)

Winner: Dru

Go to round: 1 2 3 4 5 6 7 8 8H 9 9H 10 10H 11 12 13
Round 1
Dru 15
W
S
Tiekie 15
P Shield -> Tiekie
S
Dru says "Hoe gaan dit daar!"
Tiekie says ": Thanks for the challenge !"
A glimmering shield appears in front of Tiekie.
Round 2
Dru 15
WP Shield -> Dru
SW
Tiekie 15
PP Shield -> Tiekie
SW
Tiekie says ": Is maar al die pad aan die gang, en daar !"
A glimmering shield appears in front of Dru.
A glimmering shield appears in front of Tiekie.
Round 3
Dru 15
WPP Counter Spell -> Dru
SWF
Tiekie 15
PPW
SWW
Dru says "Dis goed om dit te hoor."
Dru is surrounded by a hazy glow...
Round 4
Dru 15
WPPW
SWFP Cause Light Wounds -> Tiekie
Tiekie 13
PPWS Invisibility -> Tiekie
SWWS
Tiekie says ": Tyd om te verdwyn !"
Tiekie starts to look blurry around the edges!
Tiekie is hit!
Tiekie flinches from the impact of the Light Wounds.
Tiekie disappears!
Round 5
Dru 15
WPPWP Shield -> Dru
SWFPS
Tiekie
Invisible(3)
13
PPWSD Magic Missile -> Dru
SWWSP Shield -> Tiekie
A glimmering shield appears in front of Dru.
Tiekie feels protected.
A Magic Missile zaps across the circle towards Dru!
A Magic Missile thunks into the glimmering shield protecting Dru.
Round 6
Dru 15
WPPWPW
SWFPSF
Tiekie
Invisible(2)
13
PPWSDW
SWWSPW
Round 7
Dru 15
WPPWPWW
SWFPSFW Summon Giant -> Dru
Tiekie
Invisible
13
PPWSDWW
SWWSPWP Shield -> Tiekie
PinkGiant
(Dru)
4
can't find Tiekie
Dru says "Sorry vir die wag!"
PinkGiant springs into being and rushes at Tiekie.
Tiekie feels protected.
Dru sets PinkGiant onto Tiekie.
PinkGiant rushes around angrily trying to find Tiekie.
Round 8
Dru 15
WPPWPWWC Haste -> Dru
SWFPSFWC
Tiekie 13
PPWSDWWP Protection -> Tiekie
SWWSPWPF
PinkGiant
(Dru)
4
strikes Tiekie
Tiekie says ": Jy is in tyd, weet jy dalk hoe werk delay effect ?"
Dru speeds up!
A solid, glimmering shield appears in front of Tiekie.
PinkGiant is deflected by Tiekie's glimmering shield.
Tiekie blinks in amazement while Dru moves in a blur...
Round 8H
Dru
Fast(3)
15
WPPWPWWCS
SWFPSFWCW
Tiekie
Shielded(3)
13
PPWSDWWP.
SWWSPWPF.
PinkGiant
(Dru)
4
Dru says "Nog nooit probeer nie... :("
Speedily, Dru sneaks in another gesture!
Round 9
Dru
Fast(2)
15
WPPWPWWCSW
SWFPSFWCWP Shield -> Dru
Tiekie
Shielded(3)
13
PPWSDWWP.F
SWWSPWPF.S
PinkGiant
(Dru)
4
strikes Tiekie
Tiekie says ": Ek sal probeer uitvind hoe die spel werk"
A glimmering shield appears in front of Dru.
PinkGiant is deflected by Tiekie's glimmering shield.
Tiekie blinks in amazement while Dru moves in a blur...
Round 9H
Dru
Fast(2)
Shielded
15
WPPWPWWCSWD Fear -> Tiekie
SWFPSFWCWPF
Tiekie
Shielded(3)
13
PPWSDWWP.F.
SWWSPWPF.S.
PinkGiant
(Dru)
4
Speedily, Dru sneaks in another gesture!
Suddenly, Tiekie starts to look very frightened!
Round 10
Dru
Fast
15
WPPWPWWCSWDD
SWFPSFWCWPFD Cause Heavy Wounds -> Tiekie
Tiekie
Afraid
Shielded(2)
10
PPWSDWWP.F.W
SWWSPWPF.S.W
PinkGiant
(Dru)
4
strikes Tiekie
Tiekie says ": Ek is in my mr ! Wat beteken die punt agter my gest.
(P.F.) ?"
Tiekie is hit, hard!
Tiekie grunts from the impact of the Heavy Wounds.
PinkGiant is deflected by Tiekie's glimmering shield.
Tiekie blinks in amazement while Dru moves in a blur...
Missed:
(P.F.) ?"
Round 10H
Dru
Fast
15
WPPWPWWCSWDDC Lightning Bolt -> Tiekie
SWFPSFWCWPFDC
Tiekie
Shielded(2)
5
PPWSDWWP.F.W.
SWWSPWPF.S.W.
PinkGiant
(Dru)
4
Dru says "Niks, jy kan die .e maar ignoreer."
Speedily, Dru sneaks in another gesture!
A Lightning Bolt arcs across the circle towards Tiekie!
Tiekie gets zapped!
Round 11
Dru 15
WPPWPWWCSWDDCW Magic Mirror -> Dru
SWFPSFWCWPFDCW
Tiekie
Shielded
5
PPWSDWWP.F.W.P Shield -> Tiekie
SWWSPWPF.S.W.W
PinkGiant
(Dru)
4
strikes Tiekie
Tiekie says ": Ek is nou op dun ys !"
Dru is covered by a shimmering glow.
A glimmering shield appears in front of Tiekie.
PinkGiant is deflected by Tiekie's glimmering shield.
Round 12
Dru 15
WPPWPWWCSWDDCWP Shield -> Dru
SWFPSFWCWPFDCWW
Tiekie 5
PPWSDWWP.F.W.PP Counter Spell -> Tiekie
SWWSPWPF.S.W.WF
PinkGiant
(Dru)
4
strikes Tiekie
Tiekie is surrounded by a hazy glow...
A glimmering shield appears in front of Dru.
PinkGiant is deflected by Tiekie's hazy glow.
Round 13
Dru 15
WPPWPWWCSWDDCWPF
SWFPSFWCWPFDCWWP Protection -> Dru
Tiekie 5
PPWSDWWP.F.W.PPP Shield -> Tiekie
SWWSPWPF.S.W.WFP Shield -> Tiekie
PinkGiant
(Dru)
4
strikes Tiekie

Surrendered: Tiekie

Tiekie says ": Ek kan nie juis veel doen nie ... Tot volgende keer !"
A solid, glimmering shield appears in front of Dru.
A glimmering shield appears in front of Tiekie.
A glimmering shield appears in front of Tiekie.
PinkGiant is deflected by Tiekie's glimmering shield.
Tiekie holds up both hands in surrender!
Dru is the victor...
Tiekie gets to live to fight another day.