black (pedro) score: 0

white (pergioco) score: 0

Abalone game 503

pedro plays Black, pergioco plays White

Black (pedro) won

<< <
BlackWhite