black (dbgaston) score: 0

white (sarok) score: 2

Abalone game 787

dbgaston plays Black, sarok plays White

White (sarok) won

<< <
BlackWhite