black (thrawn) score: 0

white (mkeroppi) score: 0

Abalone game sb25

thrawn plays Black, mkeroppi plays White

Black (thrawn) won

<< <
BlackWhite