black (miges) score: 0

white (thrawn) score: 0

Abalone game sd23

miges plays Black, thrawn plays White

White (thrawn) won

<< <
BlackWhite