black (thrawn) score: 5

white (george) score: 4

Abalone game sd31

thrawn plays Black, george plays White

Black (thrawn) won

<< <
BlackWhite