black (thrawn) score: 3

white (lucax) score: 1

Abalone game sd34

thrawn plays Black, lucax plays White

Black (thrawn) won

<< <
BlackWhite