black (thrawn) score: 0

white (marco) score: 0

Abalone game sd36

thrawn plays Black, marco plays White

Black (thrawn) won

<< <
BlackWhite