White (sharkey) pip count: 24/9

Black (calebgt) pip count: 0/0

Backgammon game 54718

sharkey plays White, calebgt plays Black

Black (calebgt) won

<< <
WhiteBlack