White (redrob) pip count: 10/5

Black (swarthoutg) pip count: 0/0

Backgammon game 33758

redrob plays White, swarthoutg plays Black

Black (swarthoutg) won

<< <
WhiteBlack