White (guzzle) pip count: 0/0

Black (swarthoutg) pip count: 1/1

Backgammon game 34720

guzzle plays White, swarthoutg plays Black

White (guzzle) won

<< <
WhiteBlack