White (guzzle) pip count: 58/15

Black (swarthoutg) pip count: 0/0

Backgammon game 34892

guzzle plays White, swarthoutg plays Black

Black (swarthoutg) won

<< <
WhiteBlack