White (cliff) pip count: 26/6

Black (swarthoutg) pip count: 0/0

Backgammon game 37864

cliff plays White, swarthoutg plays Black

Black (swarthoutg) won

<< <
WhiteBlack