White (sammie) pip count: 96/15

Black (saha) pip count: 11/7

Backgammon game 40479

sammie plays White, saha plays Black

Black (saha) won

<< <
WhiteBlack