White (sammie) pip count: 32/9

Black (saha) pip count: 0/0

Backgammon game 40554

sammie plays White, saha plays Black

Black (saha) won

<< <
WhiteBlack