White (sammie) pip count: 23/9

Black (saha) pip count: 0/0

Backgammon game 40922

sammie plays White, saha plays Black

Black (saha) won

<< <
WhiteBlack