White (sammie) pip count: 2/1

Black (saha) pip count: 0/0

Backgammon game 40926

sammie plays White, saha plays Black

Black (saha) won

<< <
WhiteBlack