White (swarthoutg) pip count: 21/7

Black (cliff) pip count: 0/0

Backgammon game 42283

swarthoutg plays White, cliff plays Black

Black (cliff) won

<< <
WhiteBlack