White (cliff) pip count: 0/0

Black (swarthoutg) pip count: 2/2

Backgammon game 45496

cliff plays White, swarthoutg plays Black

White (cliff) won

<< <
WhiteBlack