White (swarthoutg) pip count: 0/0

Black (cliff) pip count: 8/6

Backgammon game 47246

swarthoutg plays White, cliff plays Black

White (swarthoutg) won

<< <
WhiteBlack