White (swarthoutg) pip count: 12/8

Black (cliff) pip count: 0/0

Backgammon game 47375

swarthoutg plays White, cliff plays Black

Black (cliff) won

<< <
WhiteBlack