White (swarthoutg) pip count: 0/0

Black (fdean) pip count: 9/5

Backgammon game 49056

swarthoutg plays White, fdean plays Black

White (swarthoutg) won

<< <
WhiteBlack