White (swarthoutg) pip count: 1/1

Black (cliff) pip count: 0/0

Backgammon game 50651

swarthoutg plays White, cliff plays Black

Black (cliff) won

<< <
WhiteBlack