White (swarthoutg) pip count: 3/3

Black (adrian) pip count: 0/0

Backgammon game 50952

swarthoutg plays White, adrian plays Black

Black (adrian) won

<< <
WhiteBlack