White (swarthoutg) pip count: 0/0

Black (maz) pip count: 66/14

Backgammon game 51809

swarthoutg plays White, maz plays Black

White (swarthoutg) won

<< <
WhiteBlack