White (swarthoutg) pip count: 0/0

Black (maz) pip count: 72/15

Backgammon game 52706

swarthoutg plays White, maz plays Black

White (swarthoutg) won

<< <
WhiteBlack