HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

Breakthrough game 253

henrib736 plays black, eholzman plays white

white (eholzman) won

<< <
blackwhite