White (gmensching)

121110987654321
a a
b b
c c
d d
e e
f f
g g
h h
i i
j j
k k
l l
121110987654321

Black (rtischler)

Drops are allowed

Black (rtischler) has captured:

White (gmensching) has captured:

ChuShogi game 883

rtischler plays black, gmensching plays white

The last move was DK-7c, black (rtischler) to move

Click or enter move
<< <
blackwhite