White (headius)

121110987654321
a a
b b
c c
d d
e e
f f
g g
h h
i i
j j
k k
l l
121110987654321

Black (jurek)

Drops are allowed

Black (jurek) has captured:

White (headius) has captured:

ChuShogi game 290

jurek plays black, headius plays white

white (headius) won

<< <
blackwhite