Black (shumby)

123456789101112131415
o o
n n
m m
l l
k k
j j
i i
h h
g g
f f
e e
d d
c c
b b
a a
123456789101112131415

White (tkr101010)

Black (shumby) has captured:

White (tkr101010) has captured:

ChuShogi game 420

shumby plays black, tkr101010 plays white

black (shumby) won

<< <
blackwhite