HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (erik) has 6 checkers and 0 kings

black (kieran) has 11 checkers and 0 kings

Dama game 266

erik plays white, kieran plays black

black (kieran) won

<< <
whiteblack