HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (anaguma) has 16 checkers and 0 kings

black (jeffw) has 16 checkers and 0 kings

Dama game 309

anaguma plays white, jeffw plays black

black (jeffw) won

<< <
whiteblack