HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (pergioco) has 4 checkers and 0 kings

black (gfb) has 4 checkers and 3 kings

Dama game 355

pergioco plays white, gfb plays black

black (gfb) won

<< <
whiteblack