HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (wghunter) has 4 checkers and 0 kings

black (renata) has 0 checkers and 0 kings

Dama game 472

wghunter plays white, renata plays black

white (wghunter) won

<< <
whiteblack