HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (renata) has 3 checkers and 0 kings

black (wghunter) has 4 checkers and 1 king

Dama game 490

renata plays white, wghunter plays black

black (wghunter) won

<< <
whiteblack