HGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
HGFEDCBA

white (wghunter) has 2 checkers and 0 kings

black (renata) has 3 checkers and 3 kings

Dama game 492

wghunter plays white, renata plays black

black (renata) won

<< <
whiteblack