White (saha) pip count: 28/15

Black (calebgt) pip count: 0/0

Deadgammon game 1113

saha plays White, calebgt plays Black

White (saha) won

<< <
WhiteBlack