White (calebgt) pip count: 0/0

Black (saha) pip count: 28/14

Deadgammon game 1133

calebgt plays White, saha plays Black

Black (saha) won

<< <
WhiteBlack