White (tensen) pip count: 183/15

Black (swarthoutg) pip count: 207/15

Deadgammon game 464

tensen plays White, swarthoutg plays Black

Black (swarthoutg) won

<< <
WhiteBlack