ABCDEFGHIJ
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
ABCDEFGHIJ

white (erik) has 8 checkers and 0 kings

black (mmammel) has 7 checkers and 0 kings

Draughts game 359

erik plays white, mmammel plays black

white (erik) won

<< <
whiteblack