Dvonn game 212

lucax plays White, karen53 plays Black

White (lucax) won

<< <
WhiteBlack