Dvonn game 336

aoba plays White, gemini6ice plays Black

White (aoba) won

<< <
WhiteBlack