Dvonn game 348

mrraow plays White, greenfield plays Black

White (mrraow) won

<< <
WhiteBlack