Dvonn game 349

jabar plays White, greenfield plays Black

White (jabar) won

<< <
WhiteBlack