Dvonn game 356

justino plays White, touchpoint plays Black

White (justino) won

<< <
WhiteBlack