Dvonn game 398

mrraow plays White, jordy9 plays Black

White (mrraow) won

<< <
WhiteBlack