Dvonn game 436

mrraow plays White, kanajlo plays Black

White (mrraow) won

<< <
WhiteBlack