Dvonn game 440

mrraow plays White, justino plays Black

White (mrraow) won

<< <
WhiteBlack